Group Members Group Members

回到完整页面

Staff Members:

 Dr. Qianjin Guo  

              Ph.D students

Yuanyuan Guo(2015- )

Wei Zhang(2017- )

Xinmiao Niu(2016- )

Min Tao (2017- )

Jie Kong (2018- )

Huadong Wang (2018- )

    _________________________________________

Former Students:

Zhengxi Huang (Ph. D 2002-2005)
Zhi Yang (Ph.D 2000-2005)
Dongmei Ji (Ph.D 2001-2006)
Ying Gong (Ph.D 2002-2007)
Xunmin Guo(Ph.D 2002-2007)
Ke Jia (Ph.D 2005-2008)
Na Li (Ph.D 2005-2008)
Wei Lv (Ph.D 2003-2008)
Yan Wan (Ph.D 2004-2010)
Mingli Jia (Ph.D 2007- 2010)
Xiaonan Ma (Ph.D 2008-2011)
Linyin Yan (Ph.D 2009- 2013)
Boxuan Li (Ph.D 2010- 2013)
Yingying Wang (Ph.D 2008- 2013)
Meng Qiu  (Ph.D 2012 - 2013)
Saran Long (Ph.D 2009-2015)
Meng Zhou(Ph.D 2010-2015)

Yang Li (Ph.D 2011-2016)

Huaning Zhu (Ph.D 2011-2016)

Jiangpu Hu (Ph.D 2013-2016)

Guiying He(Ph.D 2012-2017 )
Renjun Ma (Ph.D 2014-2017)

Xian Wang (2013 - 2018)

Hongwei Song(2014- 2019)

Zhuoran Kuang (2015-2019 )

 

 


Visiting Students and Visiting Scholars:

Prof. Sufan Wang  (2006 -2008 Anhui Normal University)
Dr. Xudong Chen (2007-2008,Peking University)
Dr. Aumiler Damir (2007.10-2009.6 Institute of Physics Croatia,Oversea young scientist of Chinese Academy of Sciences
Mr. Ly Sonny ( 2008.6-2008.8 University of California Davis)
Dr. Silvije Vdovic (2011- 2012 ),Oversea young scientist of Chinese Academy of Sciences

Dr. Yingli Niu(2013- ) Taiwan Chiao Tung University

Dr. Xinxing Zhang (2014-2015 ), Nankai University

Dr. Boxuan Li (2015- )

Qianjin Guo  (2009-2019 )  Associate professor